Leki stałe - przedłużanie recept.

Szanowni Państwo.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i zmianą trybu pracy

Przychodni , udostępniamy Państwu konto mailowe.

 

rejestracja.podkowa@nzoz-basis.com.pl

 

Prosimy o zamawianie leków stałych tą drogą elektroniczną.

Prosimy o podawanie : imienia,nazwiska i adresu pacjenta ,

nazwy leku , ilości substancji aktywnej i ilości leku (opakowań lub sztuk).

Planujemy w ciągu kilku dni uruchomić przesyłanie za pomocą SMSów

kodów recept wystawionych przez naszych lekarzy.

Prosimy o podanie (uaktualnienie) nam, Państwa numerów komórkowych

jeśli ich nie posiadamy.